Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 26, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Bartoszem Arłukowiczem o wynikach wyborów samorządowych oraz o sytuacji na polskiej scenie politycznej.