Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Bartoszem Arłukowiczem m.in.  o koronawirusie i szczepieniach na grypę.