Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 16, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z prof. Leszkiem Balcerowiczem o aferze KNF.