Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 4, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Jackiem Barskym o tym, jak wyglądało życie szpiega KGB oraz jak udało mu się odejść i przeżyć.