Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 21, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Władysławem Teofilem Bartoszewskim o  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Borisie Johnsonie i PSL-u.