Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 3, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Władysławem Teofilem Bartoszewskim o wyborach prezydenckich, kandydaturze Kosiniaka-Kamysza i brexicie.