Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Kamilem Bortniczukiem o wyborach prezydenckich i mediach publicznych.