Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Marcinem Bosackim o polityce obecnego rządu oraz o pozycji Polski w Europie i na świecie.