Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 16, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z prof. Markiem Chmajem o zmianach w polskim sądownictwie, kulturze prawnej i możliwości zastosowania przez Komisję Europejską art. 7.