Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Włodzimierzem Cimoszewiczem o brexicie, wyborach do parlamentu europejskiego oraz o stosunkach Polski z UE.