Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Grzegorzem Dziemidowiczem o konflikcie w strefie Gazy, przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i porozumieniu nuklearnym.