Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 7, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Krzysztofem Gawkowskim o inicjatywie Roberta Biedronia oraz o tym, co to oznacza dla lewej strony sceny politycznej.