Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Justyną Glusman i Jackiem Wojciechowiczem o wyborach samorządowych w Warszawie.