Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 14, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Renatą Grochal i Bogusławem Chrabotą o wynikach wyborów parlamentarnych.