Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim o wyborach prezydenckich i epidemii koronawirusa.