Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 13, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim o trwającej kampanii wyborczej, a także o standardach Telewizji Polskiej.