Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 14, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o wyborach samorządowych, Prawie i Sprawiedliwości oraz możliwym polexicie.