Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 4, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o współpracy partii opozycyjnych oraz o problemie smogu.