Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 8, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Pawłem Kowalem o polityce polsko – węgierskiej oraz o przyszłości Unii Europejskiej.