Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 5, 2019

Rozmowa Marcina Zawady z Pawłem Kowalem o Andrzeju Dudzie, strajku nauczycieli i wyborach do PE.