Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z ks. Pawłem Rytelem-Andrianikiem o raporcie dotyczącym pedofilii w Kościele.