Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 15, 2019

W odcinku specjalnym programu "Onet Opinie" Bartosz Węglarczyk rozmawia z prof. Ewą Marciniak, prof. Ireneuszem Krzemińskim, dr Krzysztofem Liedelem oraz Krzysztofem Kubicielem o zabójstwie Pawła Adamowicza.