Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 8, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Krystianem Markiewiczem o sytuacji w polskim sądownictwie.