Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 13, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Piotrem Misiło o działaniach obecnego rządu wobec opozycji oraz koncepcji obniżenia posłom pensji.