Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 14, 2019

Rozmowa Łukasza Szeleckiego z Grzegorzem Napieralskim i Pauliną Piechną-Więckiewicz m.in. o partiach opozycyjnych i jesiennych wyborach parlamentarnych.