Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 9, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Wanda Nowicką o Szymonie Hołowni i zbliżających się wyborach prezydenckich.