Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 7, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Jackiem Ozdobą o taśmach Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Sławomira Neumanna.