Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 28, 2019

Marcin Zawada rozmawia z prof. Moniką Płatek m.in. o sprawie 26-letniej pacjentki Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, prawach ludzi z zaburzeniami psychicznymi i polskim wymiarze sprawiedliwości.