Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 15, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z gen. Mirosławem Różańskim o ewentualnym wybuchu konfliktu zbrojnego oraz bazach NATO w Polsce.