Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 22, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Markiem Sawickim o ewentualnym udziale PSL-u w szerokiej koalicji partii opozycyjnych.