Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z politykiem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną.