Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 28, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Tomaszem Siemoniakiem o Hannie Zdanowskiej, Mateuszu Morawieckim i wyborach samorządowych.