Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 5, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Radosławem Sikorskim o aferze taśmowej i Nord Stream 2.