Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 8, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z sir Dermotem Turingiem o udziale Polaków w złamaniu szyfru niemieckiej maszyny szyfrującej "Enigma".