Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 1, 2019

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Matthew Tyrmandem o premierze Morawieckim, Zbigniewie Ziobro i "taśmach Kaczyńskiego".