Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 2, 2019

Bartosz Węglarczyk rozmawia ze Stanisławem Tyszką o zbliżających się wyborach parlamentarnych, jawności wydatków partii politycznych i programowym porozumieniu PSL-Kukiz’15.