Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2019

W specjalnym wydaniu programu "Onet Opinie" Bartosz Węglarczyk rozmawia z gen. Stanisławem Koziejem, gen. Waldemarem Skrzypczakiem, Januszem Onyszkiewiczem, Jerzym Marią Nowakiem, Michałem Baranowskim o 20. rocznicy wejścia Polski do NATO.