Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 23, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Marceliną Zawiszą o strajku kobiet przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej oraz przerywaniu ciąży w Polsce.