Preview Mode Links will not work in preview mode

May 11, 2018

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z Andrzejem Zybertowiczem o nowelizacji ustawy IPN oraz jej skutkach dla Polski.