Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 15, 2019

Rozmowa Marcina Zawady z Andrzejem Zybertowiczem o szczycie bliskowschodnim w Warszawie oraz publikacjach Gazety Wyborczej dotyczących tzw. taśm Kaczyńskiego.