Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 9, 2020

Rozmowa Bartosza Węglarczyka z prof. Andrzejem Zybertowiczem o koronawirusie i odwołaniu Jacka Kurskiego.