Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2020

Bartosz Węglarczyk rozmawia z Michałem Kobosko m.in. o wyborach prezydenckich i kandydaturze Szymona Hołowni.