Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 8, 2020

W programie rozmowa Bartosza Węglarczyka publicystą Matthew Tyrmandem o m.in. repolonizacji mediów.